BÆREKRAFT

Bærekraftspolitikk

Ottar Skjold Maskin har bestemt at vi skal være med å ta ansvar og bidra til en bærekraftig utvikling, ved å ta vare påmenneskene og hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst muligskade på naturen.

Vi skal opprettholde en sunn vekst ved å forstå våre interessenter. Dette oppnår vi gjennom å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonenom om vår påvirkning på miljøet, drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen og være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

Miljøledelses systemet Miljøfyrtårner er innlemmet som en del av bærekraftstrategien til bedriften. Ottar Skjold Maskin ønsker å ha en helhetlig bærekraftstrategi som skaper langsiktige verdier på tvers av økonomi, miljømessige og sosiale linjer.

Vi har vedtatt å bruke FNs bærekraftsmål som ramme for det arbeidet vi gjør innenfor bærekraft. Ut fra hvilken påvirkning vi har og etter å ha analysert hvilke av de 17 bærekraftsmålnen vi har størst forutsetning til å bidra til å nå, har vi valgt ut åtte bærekraftsmål:

FN's bærekraftsmål ikon
3. God helse og livskvalitet
FN's bærekraftsmål ikon
4. god utdanning
FN's bærekraftsmål ikon
8. anstendig arbeid og økonomisk vekst
FN's bærekraftsmål ikon
9. industri, innovasjon og infrastruktur
FN's bærekraftsmål ikon
12. ansvarlig forbruk og produksjon
FN's bærekraftsmål ikon
13. stoppe klimaendringene
FN's bærekraftsmål ikon
15. livet på land
FN's bærekraftsmål ikon
17. samarbeid for å nå målene

Samfunnsansvar

Ottar Skjold Maskin vil være med på å kutte utslipp, skape vekst og sunne arbeidsplasser. For oss handler vårt samfunnsansvar om å integrere sosiale og miljømessige forhold i vår daglige drift. Vi tar vårt samfunnsansvar gjennom å:

  • Ta hensyn til omgivelsene vi oppholder oss i, gjennom konkrete mål og tiltak for å minske klimaavtrykk.
  • Lytte til myndighetskrav, kunder og ansatte.
  • Informere om vårt arbeid.

Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar omfatter også arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskrettigheter og anstendig arbeidsforhold. Vi jobber i tråd med bedriftens retningslinjer og gjeldene lovverk, herunder Åpenhetsloven. Vår virksomhet omfattes ikke av loven, men som leverandør følger vi lovens krav til aktsomhet.

Mennesekerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas og kommuniseres gjennom retningslinjer, samt interne dokumenter som personalhåndbok.

Vi ønsker å være konkurransedyktig i fremtiden og skapestabile arbeidsplasser for våre ansatte, ved å være en bedrift som tar innover seg det grønne skiftet. Ottar Skjold Maskin ønsker å ta smarte valg, som gagner både miljøet og bunnlinjen. Vi tenker at alle kan bidra litt.

Rapportering

For å vite om vi bidrar tilstrekkelig må vi måle. Ved å være Miljøfyrtårn sertifisert har vi et effektivt miljøledelsessystem som hjelper oss til å redusere miljøbelastningen og stimulerer til grønn omstilling. Bedriften får igjennom denne sertifiseringen et verktøy som brukes til å jobbe målrettet for å få høyere miljørprestasjoner og lavere klimaavtrykk.

Vi leverer årlig Klima- og miljørapport og sikrer gjennom gode rutiner at alle lover og krav blir fulgt og at hensyn til omgivelser, forventinger fra interessenter internt og eksternt blir møtt på en god måte.

Her kan du lese vår Klima- og miljørapport og gjennomførte tiltak for 2023:

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/163311

Sunn vekst

I bedriftens bærekraftsstrategi har vi valgt å støtte oss til FNs definisjon på bærekraftig utvikling. Den sier at en bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjon skal få dekket sine behov».

Skal en få en bærekraftig fremtid, er en avhengig av et mer harmonisk samspill mellom bedriftene, samfunnet og miljøet. For å skape bærekraftig utvikling, har Ottar SKjold Maskin fokus på tre områder: 1. klima og miljø, 2. økonomi, 3. sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling og det er sammenhengen og samspillet mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Skal vi oppnå en sunn vekst i bedriften, må alle disse tre dimensjonene være ivaretatt. Våre bærekraftsmål er blant annet valgt ut fa fra hvilken påvirkning vi har på de tre dimensjonene. Det er viktig for oss at bærekraftsmålene vi har valgt, kan identifiseres i våre aktiviteter.

FN's bærekraftsmål ikon
12. ansvarlig forbruk og produksjon
Delmål
mål
FN's bærekraftsmål ikon
13. stoppe klimaendringene
Delmål
mål
FN's bærekraftsmål ikon
15. livet på land
Delmål
mål
FN's bærekraftsmål ikon
8. anstendig arbeid og økonomisk vekst
Delmål
mål
FN's bærekraftsmål ikon
9. industri, innovasjon og infrastruktur
Delmål
mål
FN's bærekraftsmål ikon
3. God helse og livskvalitet
Delmål
mål
FN's bærekraftsmål ikon
4. god utdanning
Delmål
mål

Vår strategi og integrering av mål

I Ottar Skjold Maskin har vi valgt en praktisk tilnærming til vårt bærekraftsarbeid og sett på seks strategiske skritt for å integrere bærekraft i bedriften ved å bruke en trappemodell "Grønn vekst trappen". Dette er seks strategiske steg som vi har brukt for å gjøre sysematiske endringer innad i bedriften.

Figur: Stoknes, (2021).

Vi har valgt å implementere vår bærekraftstrategi (Grønn vekst trappa) inn i miljøledelsesesystemet Miljøfyrtårn. Her bruker vi styringsverktøyet til miljøledelsessystemet, for å sette tydelige mål, delmål og tiltak som skal hjelpe oss å jobbe kontinuerlig med å redusere negative effekter på klima og miljø – og å forbedre de positive effektene.

Ønsker du å lese hele vår bærekraftstrategi med tilhørende delmål og tiltak, ta gjerne kontakt!

Samarbeid for å nå målene

Ut fra våre bærekraftsmål, skal vi være med på å ta ansvar og bidra til en bærekraftig utvikling, ved å ta vare på menneskene og hensyn til omgivelsene vi befinner seg i og gjøre minst muligskade på naturen. Bedriften skal og opprettholde en sunn vekst ved å forstå sine interessenter, som blandt annet kunder og ansatte. Ut fra nå situasjonen og som en del av strategien gjennom å være miljøfyrtårn sertifisert, har bedriften sett seg mål delmål og tiltak ut fra de utvalgte bærekraftsmålene.

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterkere partnerskap. Vi i næringslivet må samarbeide med myndigheter og sivilsamfunn for å oppnå bærekraftig utvikling. For å finne en løsning sammen, må vi finne en balanse mellom de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling; økonomi, sosiale forhold, og klima og miljø. Ottar Skjold Maskin vil arbeidet videre med å utvikle en forretningside der vi kan tilby og kunden vil foretrekke mer miljøvennlige produkter/ tjenester.

Ottar Skjold Maskin vil bidra til å nå målene ved å dele våre erfaringer innenfor bransjen og dele vårt engasjement innenfor bærekraft. På denne måten kan enda flere bli engasjert og sammen kan vi bidra til at vi når FNs bærekraftsmål.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres hos Ottas Skjold Maskin?

Send oss gjerne forslag i kontaktskjemaet under.

FN's bærekraftsmål ikon
17. samarbeid for å nå målene
MEF merke
Medlem av Maskinentreprenørenes Forbund
Sentralt Godkjent merke
Sentralt godkjent bedrift
Miljøfyrtårn merke
Miljøfyrtårn sertifisert
Miljøfyrtårn merke
Sertifisert ledelsessystem
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.