Bulldozer

HMS-K

Politikk

Vi i Ottar Skjold Maskin AS er opptatt av at HMS arbeidet er ivaretatt og jobber kontinuerlig for å forebygge ulykker, personskader og skader på ytremiljø. Vi ivaretar krav og forventninger, ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid levere godt utført arbeid, slik at våre oppdragsgivere er fornøyde med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom:

 • god planlegging
 • å gjere jobben riktig første gang
 • å ha motiverte og dyktige medarbeidere

HMS- politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

Dette oppnår vi gjennom:

 • å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet
 • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
 • å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blandt de ansatte

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.

Dette oppnår vi gjennom:

 • å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet
 • drive er systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen
 • være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressurssparende løsninger.

Ottar Skjold Maskin er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Bedriften har stort fokus på energiefektivisering.

For å redusere våre klimautslipp:

 • Har bedriften fokus på energiefektivisering.

Vi har som mål å ha lavest mulig tomgang på våre maskiner og transport utstyr.

 • Vi har fokus på økonomikjøring
 • økt fokus på å øke kildesorterings graden
OM MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.

System

Ottar Skjold Maskin AS har satt opp et kvalitetssystem for KS og HMS levert av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Systemet heter SmartMEF.

SmartMEF benyttes av vår virksomhet som et rent elektronisk system for bruk med smartelefon, nettbrett og PC.

SmartMEF består av tre elementer:

 • Bedrift.
 • HMS.
 • Kvalitetssikring av produksjon.

SmartMEF  inneholder:

 • Rutiner, dokumenter og sjekklister for å ivareta kravene til HMS og kvalitetssikring.
 • Rapportering og behandling av uønskede hendelser (HMS) og avvik (produksjon).
 • Rapportering og behandling av endringer.
 • Rutiner for registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon. Alle endringer spores og loggføres automatisk elektronisk.
 • Sentralt bibliotek med rutiner, dokumenter og sjekklister. Vedlikeholdes av MEF.
 • Lokalt bibliotek for bedriftstilpassede rutiner, dokumenter og sjekklister. Vedlikeholdes av vår bedrift.
 • Sentralisert (skybasert) lagring av dokumentasjon med tilgang via internett.
 • Tilgangsstyring.

Tilpassing

Vi har tilpasset systemet til vår bedrift og har innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves.

Motto

Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi bli litt bedre i morgen.

MEF merke
Medlem av Maskinentreprenørenes Forbund
Sentralt Godkjent merke
Sentralt godkjent bedrift
Miljøfyrtårn merke
Miljøfyrtårn sertifisert
Miljøfyrtårn merke
Sertifisert ledelsessystem